Welkom op de website van de jeugdreclassering

Werken aan goede jeugdzorg is een continu proces. Er is veel bereikt en er is nog veel te doen: wegwerken van de wachtlijsten, verbeteren van ketensamenwerking, voorkomen van incidenten, opvangen van de toenemende vraag naar jeugdzorg en voortdurende verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Jeugdzorg Nederland ondersteunt ondernemers bij de ontwikkeling van de dienstverlening, brengt samenhang in de belangenbehartiging en profilering van de branche, en investeert in goede arbeidsverhoudingen.

ga naar Bureau Jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland

Op deze site vindt u informatie over de branchevereniging Jeugdzorg Nederland en de contactgegevens van de jeugdhulporganisaties die lid zijn van deze vereniging.
De site is bestemd voor: jeugdigen, ouders, verwijzers en medewerkers in de jeugdzorg.
 
ga naar Handboek Jeugdreclassering

Handboek Jeugdreclassering

Het handboek methode jeugdreclassering is bedoeld om het werk van de jeugdreclassering te professionaliseren.
Deze site is bestemd voor: professionals werkzaam in de jeugdreclassering.
 
ga naar Harde Kern aanpak

Harde Kern aanpak

Methode voor de uitvoering van ITB Harde Kern: een intensief begeleidingstraject voor jongeren met een structureel delictgedrag.
De site is bestemd voor: ITB'ers werkzaam in de Jeugdreclassering.
 
ga naar Handboek Jeugdreclassering

CRIEM aanpak

Methode voor de uitvoering van ITB CRIEM (Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden): een individueel begeleidingstraject voor allochtone jongeren.
De site is bestemd voor: ITB'ers werkzaam in de Jeugdreclassering.